۱۰ مکان عجیب بر روی زمین که مانند سیاره های دیگر هستند!

مکان های عجیب و دیدنی در دنیای ما کم نیستند و هر کدام از ما احتمالا تعدادی از این مکان ها را می شناسیم، اما امروز لیستی را برای شما آماده کرده ایمکه کمتر دیده شده اند و واقعا باور ...

۸ ساختمان عجیب اروپا

اتمیوم، بروکسل - یکی از نمادهای باقی مانده از نمایشگاه جهانی 1985 بروکسل این سازه ی فوق العاده است. این سازه به صورت 9گوی فولادی ساخته شده که با 20 لوله به یکدیگر متصل شده اند. ساختار این سازه بر اساس بلور ...