مدرن ترین شهرهای جهان قبلا به چه شکل بوده اند؟

مدرن ترین شهرهای جهان قبلا به چه شکل بوده اند؟ (عکس)

درست است که طبیعت زیبایی خودش را دارد، اما نمیتوان زیبایی مدرن ترین شهرهای جهان را نادیده گرفت. در دنیای امروز شهرهای مدرن دنیا هر روز زیباتر شده و بسیاری از این شهرها به علت زیبایی بیش از اندازه خود محل ...