بازار‌ سنتی شهر تونس

بازار‌ قدیمی و سنتی پایتخت تونس

تونس کشوری آفریقایی است که از شمال به دریای مدیترانه متصل است. تاریخ غنی و مردم مسلمان آن تمدنی را ایجاد کرده اند که هر کسی را مشتاق دیدار این کسور می کنند. پایتخت این کشور هم تونس نام دارد ...