معبد ادفو در مصر

معبد ادفو ، یکی از برجسته ترین معابد مصر

می توان گفت معبد ادفو در مصر تنها معبدي می باشد كه به خوبي حفظ شده است. ساخت این معبد از 327 قبل مسيح توسط potlemy سوم آغاز شده و ساخت و ساز بنا توسط شهبانو Cleopatra ، آخرين شهبانو ...