گوا ، زیباترین شهر هند

یکی از زیباترین شهرهای هند به نام گوا

 هندوستان کشوری با مناظر بسیار متفاوت و رنگارنگ است که هر گوشه اش چیزی برای خودنمایی یافت می شود. در این مطلب با شهر گوا یکی از زیباترین شهرهای هند آشنا می شویم. گوا نام شهری بندری و ایالتی در حاشیه ...