طرز تهیه ماماگالیا،غذای محلی مولداوی

مولداوی نام کشوری در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. ماماگالیکا نام غذای محلی این کشور است که از آرد ذرت تهیه میشود و چیزی شبیه به حلیم و حلوا است ...