با تعدادی غذای هلندی بسیار لذیذ آشنا شوید

با تعدادی غذای هلندی بسیار لذیذ آشنا شوید

هر کشوری در غذاهایش دارای تاثیراتی از کشورهای مختلف می باشد و در غذاهایش می توان ترکیبی از ذائقه های مختلف را چشید، هلند هم از این قاعده مستثنا نیست. شیوه آشپزی در هلند روشی مستقیم و ساده است:سبزیجات فراوان ...