طرز تهیه پانی پوری غذایی نپالی

طرز تهیه پانی پوری غذایی نپالی

از انجا که نپال کشوری آسیایی است و در شمال هندوستان واقع شده است ذائقه افراد این کشور بی شباهت به ما ایرانی ها نیست این میان وعده بی نظیر شامل پانی که آب گرم وادویه است وپوری که نان ...