عظیم ترین فستیوال یخیِ جهان در چین

عظیم ترین فستیوال یخیِ جهان در چین

چین به سرعت در حال کنار زدن رقبای خود در تمام زمینه ها می باشد. به طوری که به تازگی به بخش گردشگری هم اهمیت بسیار زیادی داده است و کارها جالب توجهی انجام داده.یکی از این کارها، برگزاری سالانه ...