ریاد، قصر سنتی مراکش

با قصر سنتی ریاد در مراکش آشنا شوید

احتمالا در فیلم های مراکشی با این خانه ها که به ریاد مشهورند آشنا شده اید. ریاد به خانه های شهری شکوهی گفته می شد که شهروندان ثروتمند مانند تاجران و دلالان در آن ها زندگی می کردند. با نظاره ...