عظیم ترین قلعه تاریخی تهران

عظیم ترین قلعه تاریخی تهران

تصورش هم سخت است که در استانی با شلوغی تهران و فضایی کاملا شهری و امروزی، بتوان قلعه ای با این عظمت پیدا کرد که در واقع بزرگترین قلعه استان می باشد. این قلعه تاریخی در دل یک طبیعت سر ...