لعه دریایی متروکه ای که هتل شد

قلعه ای متروکه در دل دریا که هتل شد

انگلستان در قرن 18 میلادی با ساختن قلعه های دریایی سعی داشت از نیروی دریایی ناپلئون حمایت کند. در این مطلب می توانید با سه تای آن ها آشنا شوید که تا مدت ها خالی از سکنه بوده اند اما ...