لذت بردن از طبیعت را با مخمل کوه لرستان تجربه کنید

لذت بردن از طبیعت را با مخمل کوه لرستان تجربه کنید

طبیعت لرستان و مرکز آن یعنی خرم آباد، برای طبیعتگردان به خوبی آشناست زیرا این استان بی نظیر دارای آب و هوایی بسیار دلپذیر می باشد و طبیعتی نسبتا دست نخورده دارد. مخمل کوه کوهی است به ارتفاع بیش از ...