پنج شهر توریستی و ارزان دنیا

۵ شهری که در عین زیبایی بسیار ارزانند!

هر روز نام شهرهای گران قیمت را می شنویم اما تا کنون به کشورهایی که بسیار ارزان تر و شاید جذاب تر هم هستن توجه کرده اید؟ با نظاره همراه باشید. 5- نگوسیگالپا مرکز هندوراس در آمریکای مرکزی نهمین شهر ارزان دنیاست ...