مترو شهر مسکو از زیباترین متروهای جهان

مترو شهر مسکو از زیباترین متروهای جهان

شهر مسکو یکی از گران ترین شهرهای جهان می باشد. در این شهر آثار هنری و تاریخی متعددی قرار دارند، به طوری که این آثار راهشان را به متروهای سطح شهر هم باز کرده اند. سامانه‌ مترو شهر مسکو برای ...
با دیدنی های مسکو آشنا شوید

با دیدنی های مسکو آشنا شوید

روسیه بزرگترین کشور دنیا از لحاظ وسعت می باشد. پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر آن مسکو یا ماسکو می باشد. مسکو مهمترین مرکز سیاسی، مذهبی، اقتصادی، تاریخی، مالی، آموزشی و ترابری فدراسیون روسیه و اروپا محسوب می شود که با ۱۱ میلیون ...