آشنایی با معبد پارتنون در یونان

معبد پارتنون در یونان

کشور یونان با تاریخ طولانی که پشت سر دارد دارای اماکن تاریخی بسیاری است. یکی از آن ها معبد پارتنون است. این ساختمان سفید و با عظمت، سالیان درازیست که بر بلندای تپه‌ ای در آکروپلیس در نزدیکی شهر آتنِ ...