قدیمی ترین معبد تایلند ، معبد بودای خوابیده

قدیمی ترین معبد تایلند ، معبد بودای خوابیده

انتخاب زیباترین معبد در کشوری که تعداد بسیار زیادی معبد در آن یافت می شود کار مشکلی به نظر می رسد، اما معبد بودای خوابیده این انتخاب را آسان کرده است و با آن که قدیمی ترین معبد تایلند است ...