تصاویری از موزه جنازه های مومیایی در ایتالیا

تصاویری از موزه جنازه های مومیایی در ایتالیا

تصاویری از موزه جنازه های مومیایی در ایتالیا تصاویری از موزه جنازه های مومیایی در ایتالیا صومعه پالرمو در ایتالیا در قرن 16 میلاد توسط راهبان ایجاد شد. در این صومعه به مردم اجازه داده میشد که مرده های خود را که ...