ده مکان واقعی در انیمیشن های دیزنی

۱۰ مکان رویایی در انیمیشن های دیزنی که واقعیت دارند

در انیمیشن های والت دیزنی همیشه با صحنه هایی روبرو می شویم که آرزو می کنیم ای کاش در آن جای خیالی می توانستیم قدم بگذاریم و یا زندگی کنیم. تعدادی از این صحنه ها با ایده گرفتن از مکان ...