کوه سهند عروس کوهستانهای ایران

با کوه سهند در آذربایجان شرقی بیشتر آشنا شوید

قله سهند در استان آذربایجان شرقی و در شمال شهر مراغه واقع شده است. مردم به این رشته کوه بی نظیر لقب عروس کوهستان های ایران را داده اند. چشمه های متعدد و دامنه های سرسبز  آن دل هر کسی را دست ...