جاذبه هایی که تا چندسال آینده نابود می شوند!

جاذبه هایی که تا چندسال آینده نابود می شوند!

زمین روز به روز در حال گرم شدن است و یخ های قطبی تحت تاثیر این گرما در حال ذوب شدن می باشند. مکان هایی بسیار زیبا و معروف در دنیا وچود دارند که به دلیل بالا آمدن آب دریا ...