جزیره شگفت انگیز «مون سن میشل» در نرماندی فرانسه

جزیره شگفت انگیز «مون سن میشل» در نرماندی فرانسه

جزیره شگفت انگیز «مون سن میشل» در منطقه نرماندی واقع در شمال کشور فرانسه می باشد که به عنوان یک جزیره جزر و مدی شناخته می شود. این جزیره یکی از عجایب گردشگری فرانسه محسوب می شود و سالانه تعداد ...
سفر مجازی در "نرماندی" فرانسه

سفر مجازی در “نرماندی” فرانسه

نورماندی به منطقه‌ای جغرافیایی واقع در شمال غربی فرانسه گویند. این منطقه در سال ۹۱۱ توسط شارل ساده پادشاه فرانک‌های غربی به وایکینگ‌های نروژی که آنان را نورمان می‌نامیدند به صورت دوک نشین بخشیده شد تا از یورش‌های همیشگی آنها ...