افسانه ای ترین جاهایی که روی زمین وجود دارند

افسانه ای ترین جاهایی که روی زمین وجود دارند

‏1.‏ ونیز کوچک ‏‎(Little Venice)‎‏ – فرانسه ‏ درست است شما هم فکر می کنید ونیز را فقط باید در ایتالیا دید ، اما ونیز کوچک نام منطقه ای است در کلمار فرانسه که به دلیل ‏شباهت زیادی که به ونیز ...