اگر باردار هستید و قصد سفر دارید بهتر است بدانید که...

اگر باردار هستید و قصد سفر دارید بهتر است بدانید که…

چنان چه بارداری سالمی دارید و پزشک به شما استراحت مطلق نداده است لازم نیست خود را از لذت مسافرت محروم سازید تنها کافی است که با رعایت نکاتی ساده و مراقبت های کافی یک مسافرت لذت بخش و خاطر ...