نکات مهم پیش از سفر دریایی

نکات مهم پیش از سفر دریایی

هواپیماها به علت سرعت زیادی که دارند همواره بیشتر از روشهای دیگر سفر مورد استقبال قرار می گیرد. اما سفر دریایی لذت خاص خود را دارد. طرفداران این نوع سفر بیشتر افرادی با حوصله هستند که عجله ای برای رسیدن ...