نکات مهم سفر در تابستان

نکات مهم سفر در تابستان

تابستان فصل تعطیلات است و بسیار از ما برای گذراندن آن به مسافرت می رویم. سفر کردن در تابستان با گرما همراه است و باید نکاتی را پیش از سفر در این فصل یاد بگیریم. با نظاره همراه باشید.  اپ  Tripit 1- ...