هتل لوکس رام باغ پالاس در هند به روایت تصویر

هتل لوکس رام باغ پالاس در هند به روایت تصویر

در هندوستان به افراد بسیار ثروتمند «مهاراجه» گفته می شود که در هتل رام باغ پالاس دقیقا می توانید حس یک مهاراجه را درک کنید! تجربه اقامت در مکانی که سابقا مهاراجه های ثروتمند در آن ساکن بوده اند در ...