هتلی در تانزانیا که در زیر آب قرار دارد!

هتلی در تانزانیا که در زیر آب قرار دارد!

درست است که در بیشر نقاط جهان شاهد ساخته شدن هتل هایی هستیم که روز به روز ارتفاع بیشتری می گیرند اما تانزانیا از این قانون پیروی نکرده و هتلی را در زیر آب ساخته است! مسافرانی که به جزیره سبز ...