با آبشار بسیار دیدنی نورالی در خراسان رضوی آشنا شوید

با آبشار بسیار دیدنی نورالی در خراسان رضوی آشنا شوید

آبشار نورالی در استان خراسان رضوی واقع شده است. این آبشار بسیار چشم نواز در منطقه زیبای النگ حیدری در ارتفاعات هزار مسجد در نزدیکی کوه گوش اسبی و نورالی واقع است. نورعلی که به گویش محلی آن را« نورالی» ...