هواپیمای شخصی فوق لوکس دونالد ترامپ

هواپیمای شخصی فوق لوکس دونالد ترامپ

در حالی که تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفته و هریک از نامزدها در حال سفر به مناطق مختلف برای جذب آرا می باشند یکی از نامزدها با هواپیمای شخصیش و فوق لوکسش این کار را انجام ...