پارک ملی تندوره در استان خراسان شمالی

پارک ملی تندوره در استان خراسان شمالی

خراسان شمالی دارای طبیعتی غنی و زیباست که بخش اعظمی از آن در پارک ملی نتدوره قرار گرفته است. پارک ملی تندوره از سال ۱۳۵۳ هم به عنوان پارک ملی شناخته شد. این پارک ملی در استان خراسان شمالی، در نزدیکی ...