پلی به قدمت تاریخ در پُلدُختر لرستان

پلی به قدمت تاریخ در پُلدُختر لرستان

شهرستان پلدختر در استان لرستان به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک بسیار مهم خود در طول تاریخ و دوران های مختلف همیشه به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های شمال به جنوب کشور مطرح بوده و پلدختر یکی از شاهکارهای ...