پلی که عبور از آن «جرات» می خواهد! + عکس

پلی که عبور از آن «جرات» می خواهد! + عکس

انجام بعضی از کارها جراتی بیش از حد عادی می خواهد تا انجام شود! یکی از این کارها رفتن روی این پل معلق می باشد که در چین ساخته شده  است. جالب است بدانید که زیر پاهایتان کاملا از شیشه ...