یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

پل معلق پیرتقی در شهر هشتجین از توابع خلخال واقع در استان اردبیل می باشد. این پل به علت قرار گرفتن بر روی دره ای بسیار عمیق دارای طرفداران بسیاری است به طوری که آخر هر هفته میزبان بسیاری از ...