یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

یکی از زیباترین پل ها معلق ایران در اردبیل

پل معلق پیرتقی در شهر هشتجین از توابع خلخال واقع در استان اردبیل می باشد. این پل به علت قرار گرفتن بر روی دره ای بسیار عمیق دارای طرفداران بسیاری است به طوری که آخر هر هفته میزبان بسیاری از ...
بلند ترین پل معلق جهان

بلندترین پل معلق در دنیا بر فراز جنگل

امروز با پلی بسیار زیبا روبرو هستیم که در سال 1889 برای نخستین بار ساخته شد. طول این پل معلق 137 متر می باشد که در ارتفاع 70 متری سطح رودخانه کاپیلانو در کانادا قرار دارد. از زمان ساخت آن ...