پناهگاهی مخفی در رشته کوه آلپ

پناهگاهی به شکل سنگ در کوه های آلپ

در رشته کوه های آلپ پناهگاهی بسیار جالب و به سبک انسان های نخستین(!) ساخته شده است که دل هرکسی را می برد. این پناهگاه در دل یک سنگ بزرگ برای استراحت و امنیت کوهنوردان ساخته شده است. جالب است ...

منظره ی این هتل ها ممکن است از خود بی خودتان کند!

10 هتلی که در این مطلب معرفی می شوند از نظر دیدی که به شما در  زمان حضور در آن ها می دهند، بهترین هستند. بهتر است بدون توضیح بیشتر به سراغ تصاویر برویم.   1-لژ Matakauri، کویینزتاون، نیوزیلند این کلبه 4 خواب دارد ...