پونالو، ساحل شن های سیاه

ساحلی بسیار دیدنی از شن های سیاه در پونالو

شاید با خواندن "شن های سیاه" تصور کنید که با ساحلی زشت روبرو هستید اما باید این تصاویر را ببینید تا نظرتان عوض شود. نام دیگر پونالو "ساحل شن های سیاه می باشد که یکی از چند ساحل سیاه دنیا ...