مکان های بسیار دیدنی و جالب پکن

مکان های بسیار دیدنی و جالب پکن

پکن از آن شهرهاییست که سنت و مدرنیته را یکجا و در کنار هم نگه داشته است و از هر دوی آن ها نهایت استفاده را می برد. پکن، پایتخت چین و یکی از شهرهای باقی مانده از یک امپراتوری ...