ببینید: 11 قصر شگفت انگیز در دنیا

ببینید: ۱۱ قصر شگفت انگیز در دنیا

قصرها تا چه حد و اندازه ای می توانند شگفت انگیز باشند؟ داشتن یک قصر باعظمت و زیبا آرزوی هرکسی است اما تعداد بسیار کمی از مردم می توانند به این آرزو برسند و یکی از آن ها را برای ...
زیباترین و شاخص ترین کاخ های ایران کدامند؟

زیباترین و شاخص ترین کاخ های ایران کدامند؟

تاریخ ایران آنقدر گسترده و باعظمت است که نمی تواند به طور دقیق شاخص ترین کاخ های آن را مشخص کرد اما طبق یافته های حال حاضر می توان تعداد انگشت شماری را به این عنوان منصوب نمود. حساب معماران ...