کافی شاپ مارها در توکیو

آیا دوست دارید با “مارها” در کافی شاپ وقت بگذرانید؟!

کشورهای شرقی همیشه از جنبه چیزهای عجیب و غریب پیشتاز بوده اند اما اینبار پا را فراتر گذاشته و قرار است با مارها در کافی شاپ قهوه بنوشید! باورتان بشود یا نه در توکیو ژاپن کافی شاپی پر از مارهای ...