زیباترین کتابخانه های جهان به روایت تصویر

زیباترین کتابخانه های جهان به روایت تصویر

بریتانیا دارای کتابخانه های متعددی می باشد که در بیشتر آن ها سعی شده معماری و فضایی زیبا خلق شود تا شکوه و عظمتی بی نظیر داشته باشند. در این مطلب می خواهیم تعدادی از بهترین و زیباترین کتابخانه های ...

مراقب باشید در زیباترین کتابخانه جهان گم نشوید!

کتابخانه ی Klementinum در سال 1722 در کشور چک و در شهر پراگ افتتاح شد. با نگاهی زیر چشمی به این کتابخانه متوجه عظمت و معماری بی نظیر آن خواهید شد. Klementinum با معماری چشمگیرش از کف تا سقف لقب زیباترین کتابخانه ی ...