شهري معلق در اقيانوس

شهری که روی آب های اقیانوس معلق است

نام این کشتی عظیم "اوسيس" می باشد که به آن لقب "سلطان درياي کارائيب" را داده اند. در حال حاضر این کشتی بزرگ‌ ترين کشتي تفريحي جهان می باشد. در ادامه تصاویری از این کشتی بی نظیر خواهیم دید. اوسيس بزرگ‌ ...