تیمفو ؛ تنها پایتخت جهان که در آن چراغ قرمزی وجود ندارد

تیمفو ، پایتختی که هیچ چراغ قرمزی ندارد!

پایتحت کشور بوتان یعنی تیمفو یکی از نقاط جذاب گردشگری در جنوب آسیا می باشد. این شهر حدود صد هزار نفر سکنه دارد که خاندان سلطنتی این کشور هم در آن زندگی می کنند. این شهر کوچک و زیبا مرکز ...