10 کوچک ترین کشورهای دنیا

۱۰ کوچک ترین کشورهای دنیا

کشورها با فاکتورهای مختلفی دسته بندی می شوند اما آیا تا کنون فکر کرده اید که اگر آن ها ر از نظر وسعت دسته بندی کنیم کدامشان در انتهای لیست قرار خواهند گرفت؟ در این مطلب 10 کوچک ترین کشورهای ...
جاذبه هایی کوچک، اما بسیار زیبا و دیدنی

جاذبه هایی کوچک، اما بسیار زیبا و دیدنی

اگر از گردشگران حرفه ای باشید حتما به این نتیجه رسیده اید که زیبایی و جذابیت یک مکان هیچ ارتباطی با بزرگی و کوچکی آن مکان ندارد، بلکه معمولا جاهای کوچک و کمتر شناخته شده، بکر تر هم هستند. در ...