کمپ زدن در برف

زدن کمپ در برف و سرما

بیشتر کوهنوردان فصل بهار و تابستان را برای کوهنوردی و کمپ زدن انتخاب می کنند اما حتی در این فصول هم ممکن است در برخی نقاط مجبور شوید شب را در برف بگذرانید و اینجاست که به مهارت هایی احتیاج ...