یکی از زیباترین نقاط بیابانی و ایران

یکی از زیباترین نقاط بیابانی و ایران

بشرویه یکی از زیباترین مناطق آب و هوای کویری ایران است. قرار گرفتن کویر و پوشش گیاهی در کنار یکدیگر بسیار جالب و دیدنی است. کویرهای ایران بیشتر گردشگران خارجی را جذب خود می کند اما همزمان آنها را از ...