بله! این مکان عجیب «کویر سفید» مصر است

بله! این مکان عجیب «کویر سفید» مصر است

این کویر شگفت انگیز با منظره های عجیبش در کشور آفریقایی مصر قرار دارد. نام این کویر صحرای بیضاء یا کویر سفید می باشد که منطقه وسیعی از مصر را شامل می شود است که در نزدیکی روستای الفرافرة قرار ...