راجع به کی‌یف، پایتحت اوکراین بیشتر بدانید

راجع به کی‌یف، پایتحت اوکراین بیشتر بدانید

شهر پر جاذبه ی  کی‌یف از شهرهایی می باشد که حول محور یک رود پرآب تشکیل شده اند و دارای آب و هوایی بسیار مطبوع است. در ادامه بیشتر با این شهر آشنا خواهیم شد. شهری که فضای سبز خود را ...