کاخ گلستان

کاخ گلستان ،گل سر سبد کاخ های تهران

کاخ گلستان با حدود 440 سال قدمت گل سر سبد کاخ های تهران به شمار می رود. این مجموعه در حال حاضر دارای چندین بنا و فضاهای مختلف می باشد (پیش تر ها تعداد آنها بیشتر بوده است) که هر ...