بزرگترین مجسمه برنزی

بزرگترین مجسمه برنزی جهان در چین

در چین بزرگترین مجسمه برنزی در حال ساخت می باشد که ارتفاع آن 60 متر و وزن آن 5 برابر مجسمه آزادی آمریکا می باشد! به همین دلیل پس از رونمایی این مجسمه نیمه کاره تصاویر آن به سرعت در ...